Ekstremsportveko på Voss

Som de fleste aktiviteter som utøves av brennende entusiaster så har ekstremsportene også sine samlinger og leire der utøvere samles for å bryne seg på hverandre og for å trekker lærdom av andre entusiasters kunnskaper og erfaringer.

Når ulykker inntreffer

Alle som driver en eller annen ekstremsport er klar over at de tar en risiko utover det vanlige. Å hoppe fra fjell eller høye bygninger med en liten fallskjerm på ryggen er åpenbart en farlig øvelse og faren

Kiting er i vinden

Ja, kiting er bokstavelig talt i vinden ettersom det er en sport som helt og holdent baserer seg på vind som den fremaddrivende kraften. Det dreier seg om en ekstremsport der en «kiter» styrer en drage (som på

Speedflying er en sport i vekst

Speedflying er en relativt ny sport og et resultat av ekstremsportutøvernes store kreativitet. Det er nemlig en hybrid idet man har skapt en ny sport gjennom å kombinere elementer fra paragliding, fallskjermhopping og ski. Med ski på

Klatring i fjell fascinerer mange

Klatring er en sport som fortsetter å vinne nytt terreng. Det illustreres ikke minst ved alle de klatrevegger som har dukket opp på treningssentre og mange andre steder de siste par tiårene. Her klatrer entusiaster i alle

Medaljen har alltid en bakside

Som alle andre sporter så har også ekstremsportene sine ulemper. Ikke bare for utøverne, men også for andre, for nærmiljø og for samfunnet som helhet. At man utsetter seg selv for overhengende fare kan gi et herlig

Hang- og paragliding

En hangglider kan på mange måter sammenliknes med et seilfly. Den har imidlertid ikke hjul og piloten henger under et strukturelt rammeverk og kan styre innretningen ved hjelp av egen vektforskyvning. Til det kreves det ikke uvesentlig

BASE-hopping for de fryktløse

Den tradisjonelle fallskjermhopping fra fly var kanskje en risikosport da den ble introdusert for allmennheten i 1930-tallet, men anses nok i dag som så vidt sikker at den som sport ikke fortjener en slik betegnelse. Riktignok betyr