BASE-hopping for de fryktløse

Den tradisjonelle fallskjermhopping fra fly var kanskje en risikosport da den ble introdusert for allmennheten i 1930-tallet, men anses nok i dag som så vidt sikker at den som sport ikke fortjener en slik betegnelse. Riktignok betyr adrenalin kicket mye også for fallskjermhoppere, men med dagens skjermer utsetter man seg ikke lenger for CJ0sK-940x705en reell livsfare ved å hoppe. Det gjør man derimot om man driver med det som gjerne kalles BASEhopping, det vil si at man kaster seg ut fra høye bygninger eller andre konstruksjoner som tårn, antenner, broer og så videre eller fra mer naturgitte utgangspunkt som fjelltopper og stup og lander ved hjelp av en dertil egnet fallskjerm. Navnet stammer fra engelsk og er en forkortelse for: Buildings, Antennas, Spans, Earth. De aller første hoppene med fallskjerm ville forresten i dag bli karakterisert som basehopp de ble gjennomført allerede på 1700-tallet, med andre ord lenge før fly var oppfunnet.

Det lyder kanskje ulogisk, men BASEhopping er faktisk mindre farlig jo høyere hoppet er. Det henger sammen med at man ved høye hopp får bedre tid til å nyttiggjøre seg fallskjermen. Ved hopping fra faste installasjoner hoppes det fra høyder helt ned til 40–50 m.
==Lenge en forbudt sport==
At dette er en sport med et ekstremt stort potensiale for skader og død, sier seg selv. Det inntraff dermed også en rekke dødsulykker som gjorde at BASEhopping ble forbudt i mange land, herunder i Norge. I 2000 ble sporten imidlertid på ny lovlig etter at det ble innført nye og mye strengere sikkerhetsforskrifter. Dessuten ble utstyret etter hvert bedre.
Her i Norge forbinder man nok BASEhopping først og fremst med fjellhoppingen som startet 1980 i Trollveggen i Romsdalen. Hoppingen fikk voldsom mediaoppmerksomhet og ble ganske straks forbudt etter at flere hoppere mistet livet. I dag drives det lovlig hopping blant annet fra Kjerag-massivet ved Lysefjorden, og Karlskrå-tind i Møre og Romsdal. Hit kommer det hoppere fra hele verden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *