Ekstremsporter av ulike slag vinner stadig nye tilhengere verden over. Det som lokker er nok først og fremst den psykiske opplevelsen – selve adrenalin kicket – som aktiviteten utøverne utsetter seg for utløser. For kjernen i disse sportene, er at man faktisk utsetter seg selv for en reell risiko for å bli skikkelig alvorlig skadet eller til og med drept. Det kan lyde veldig lite ansvarsfullt. Poenget et jo imidlertid selvfølgelig ikke å skade seg, men å gjennomføre en farlig øvelse uten skader. Det igjen krever masse trening, maksimal konsentrasjon og samtidig en dyp innsikt om egne egenskaper og begrensninger, så vel fysiske som mentale.

Mot i brystet, vett i pannen..

Slike sporter er ikke for pyser, fordi de som regel krever en god porsjon mot, og vilje til å utsette seg for farlige hendelser i omgivelsene som man i liten eller ingen grad har kontroll med, f.eks. meteorologiske fenomen, snøskred og annet.
Sportene er ofte utpreget tekniske og i de fleste tilfellene er man helt avhengig av å ha korrekt utstyr for å kunne utføre dem. Dessuten er det et gjennomgående trekk at de ikke kan utføres hvor som helst, men fordrer helt spesielle f.eks. topografiske eller meteorologiske forhold. Det kan være bratte heng, høye stup, kraftige vinder eller store bølger. Fordi en som regel må reise et stykke for å finne de optimale forholdene, kan risikosporter fort bli kostbare hobbyer.

Formålet

På dette nettstedet er ambisjonen å presentere noen slik sporter, samt publisere annet stoff av interesse og relevans for folk som vil snuse nærmere på aktiviteter som dette. Og som de aller fleste andre nettsider så blir de bare bedre av at lesere fyller inn med egne erfaringer, kunnskaper og synspunkter.