Ekstremsportveko på Voss

Som de fleste30219 aktiviteter som utøves av brennende entusiaster så har ekstremsportene også sine samlinger og leire der utøvere samles for å bryne seg på hverandre og for å trekker lærdom av andre entusiasters kunnskaper og erfaringer. Ekstremsportveko på Voss er en slik samling selv om den dreier seg om mer enn bare det å utøve ekstremsporter. For foruten at det konkurreres i en lang rekke mer eller mindre spektakulære grener så arrangeres det også konserter med populære band fra nær og fjern.
Festivalen trekker hvert år til seg et stort antall ungdommer som brenner for sportene sine og arrangørene har også vært dyktige til å plassere eventet i media. Hvert år har for eksempel NRK bred dekning av det som skjer på Voss denne uken i månedsskiftet juni / juli.

Åpen og inkluderende

Kjernen i Ekstremsportveko er at man skal utfordre seg selv og naturkreftene. Med målsetningen om å være åpen og inkluderende er det derfor naturlig at d
et ikke bare arrangeres konkurranser, men også aktiviteter som gir store og små mulighet til å teste ut sider av seg selv. De fleste forbinder nok ekstremsport og akkurat dette arrangementet med unge mennesker og det er nok også de som utgjør den største gruppen deltakere, men arrangørene har et bredere fokus enn som så. Derfor legges det opp til aktiviteter for både barn, unge, voksne og eldre. Og det skorter ikke på folk i alle aldre som gjerne vil prøve seg.

De fire elementene

Symbolet for Ekstremsportveko er de fire elementene vann, luft, jord og ild og de sportslige grenene inndeles på samme måten. Under symbolet vann, konkurreres det for eksempel i grener som kajakk og rafting, mens det under symbolet luft, konkurreres det i paragliding, hanggliding, speedflying og andre. MTB og bike trial er to av en lang rekke grener, som samles under symbolet jord.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *