Hang- og paragliding

En hangglider kago-hang-gliding-YUk3rRE_nmNDtHh65BEuswn på mange måter sammenliknes med et seilfly. Den har imidlertid ikke hjul og piloten henger under et strukturelt rammeverk og kan styre innretningen ved hjelp av egen vektforskyvning. Til det kreves det ikke uvesentlig muskelstyrke. Rammeverket er laget av aluminium og/eller karbonfiber som det er strukket et sterkt seil over og som gjør hangglideren til en svært avansert flymaskin med relativt høy sikkerhet og gode flyge-egenskaper. Ja, sikkerheten er faktisk så god at mange ikke vil være enige i at det dreier seg om en risikosport i det hele tatt.

Termikk og mekanisk heng

Med hangglideren benytter man oppadgående luftstrømmer til å vinne høyde når man skal fly bort fra startstedet som som regel er en fjelltopp, men man kan også starte på bakken å ta seg opp det første stykket ved å bli trukket opp av en innretning på bakken. Man vinner ny høyde enten gjennom å plassere seg i oppadgående luft og det lyder jo enklere enn det er, for hvordan finner man den oppadgående luften? Jo, til det kreves god innsikt i en rekke meteorologiske forhold (det som på fagspråket kalles termikk). Man kan også vinne ny høyde gjennom å sveve på luft som presses opp rent mekanisk ved at vind blåser over en kolle eller en annen fysisk hindring (såkalt mekanisk heng). Hangglider blir også vennskapelig referert til som tørkestativ av paraglider-piloter.
Hanggliding er nok den enkleste måten et menneske kan fly på. Med vinger som er bygget med moderne teknologi kan man faktisk holde seg svevende i timesvis og legge bak seg lange distanser. Sporten byr utvilsomt på utfordringer og naturopplevelser – frihetsfølelsen og samspillet med luftens elementer – som vil overvelde de aller fleste.

Paragliding

Paragliding likner på mange måter hanggliding, men her er det slik at piloten påfører seg en avansert skjerm med celler som fylles med luft når den flyr. Slik utgjør skjermen og piloten til sammen en liten og helt unik flymaskin som flyr sakte, men likevel har gode flyge-egenskaper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *