Klatring i fjell fascinerer mange

Klatring er e9365564402_13909a3558_bn sport som fortsetter å vinne nytt terreng. Det illustreres ikke minst ved alle de klatrevegger som har dukket opp på treningssentre og mange andre steder de siste par tiårene. Her klatrer entusiaster i alle aldre og for en utenforstående er det fascinerende å se hvor teknisk dyktige mange av de aller yngste – og aller eldste – faktisk er. Det er neppe tvil om det i disse veggene henger barn og unge som etter hvert vil tøye grensene lenger og starte med mer avansert, men også farefull klatring i fjellvegger.

Ikke bare tindebestigning

De fleste forbinder nok fjellklatring med det som ellers ofte kalles tindebestigning. Det å klatre helt til topps på bratte og vanskelig tilgjengelige fjell. Men det er slett ikke alle fjellklatreres mål å bestige fjelltopper. Minst like mange finner mer enn utfordring nok ved å klatre i stupbratte fjellvegger i lavlandet. De tekniske utfordringene er minst like store, men man slipper ofte de ekstra påkjenninger som tynn luft og kulde fører med seg.

Friklatring og teknisk klatring

Man skjelner som regel mellom friklatring og teknisk klatring. Friklatring er klatring uten andre hjelpemidler enn et tau som sikring. Det klatres normalt i tomannslag, hvor man vekselvis klatrer og sikrer ledsageren. Teknisk klatring brukes der det ikke går an å komme opp med klassisk friklatring. Da tar man hjelpemidler i bruk. Det kan være stiger, bolter og tau som brukes for å kunne forsere veggen. Selv glatte fjellvegger kan overvinnes på denne måten. Og etter hvert som klatrerne blir stadig dyktigere, så flyttes også grensen mellom mulig friklatring, og teknisk klatring flyttes stadig.
Det sier seg selv at klatring i fjell kan være meget farlig. Selv årelang trening og ekstremt gode sikkerhetsrutiner og –utstyr kan ikke fullt ut eliminere de farer som fjellveggen, tyngdeloven og værgudene i kombinasjon kan skape. Så har det da også inntruffet mange ulykker i årenes løp – også blant klatrere som av alle eksperter har vært ansett som meget dyktige og erfarne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *